Smidts Advies spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en of onjuist is.
De op de website aangeboden informatie en trainingen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Smidts Advies.
Geen overeenkomst komt tot stand op basis van eventuele fouten.
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Smidts Advies nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de gegevens op de website liggen bij Smidts Advies. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze gegevens is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Smidts Advies.