Als onderneming ben ik verplicht u te informeren over de omgang met uw persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring.
Smidts Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Overige door u verstrekte persoonsgegevens (bijv. over gezondheid, privéomstandigheden en dergelijke) die relevant zijn voor de dienstverlening, training en advies, worden niet digitaal opgeslagen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegeven verwerk
Smidts Advies verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling of offerte
– Verzenden van informatie over diensten en producten
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om u te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
– Om begeleiding, training en advies op maat te geven

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verkoop uw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan anderen indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u (altijd met uw toestemming) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft het recht om eventueel uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Binnen een maand ontvangt u dan een overzicht van de gegevens die ik verwerkt heb. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen.

Hoe zijn persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

COOKIE BELEID
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.