Verzuim is een fors ondernemersrisico: een verzuimende medewerker wordt niet alleen gemist in het werk dat gedaan moet worden, maar kost gemiddeld € 250,- per dag. Maar wat kan iemand er aan doen als hij of zij ziek is? Niemand wil ziek zijn toch?

Een ziekmelding hoeft niet altijd het gevolg te zijn van een medische oorzaak, maar kan veel verschillende oorzaken hebben. Het is vaak het resultaat van een complexe samenloop van gezondheidsklachten, persoonlijkheidsaspecten, arbeidsomstandigheden en gebeurtenissen in de privésfeer. Het achterhalen van deze oorzaken is de kern van een effectief verzuimbeleid. Daar waar er sprake is van verzuim is de rol van de lijnmanager cruciaal. In samenwerking met de bedrijfsarts en/of andere deskundigen dient het verzuim goed begeleid te worden.

Verzuimbegeleiding vraagt inzicht en lef. Samenwerken in een goede communicatie waarbij eerlijk en respectvol ieder relevant onderwerp besproken moet worden. Uitgaand van wat de mogelijkheden zijn in plaats van de onmogelijkheden.

Ik geloof dat verzuim niet op zichzelf staat, maar een opeenstapeling van verschillende factoren binnen de organisatie en daarbuiten. Ik geloof sterk in een geïntegreerde aanpak, waarin het bespreken en verminderen van verzuim een vast onderdeel van het bedrijfsproces en de bedrijfscultuur is. Preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie liggen in het verlengde van elkaar. Bent u op zoek naar een adviseur die zich als partner van uw organisatie sterk wil maken voor het verminderen van verzuim en het vergroten van de inzetbaarheid van uw medewerkers?

Dan kan ik u zeker van dienst zijn. Zeker bij verzuim dat langer duurt is de kans aanwezig dat er fouten zijn gemaakt ten aanzien van de Wet Verbetering Poortwachter en er kansen zijn gemist met betrekking tot de re-integratie. Zijn alle vereiste stappen gezet? Zijn alle relevante formulieren aanwezig? Heeft de bedrijfsarts zich aan alle voorschriften en richtlijnen gehouden? Is er uiteindelijk een besparing te halen door nu een investering te doen?
Laat mij u helpen deze vragen tijdig en duidelijk beantwoordt te krijgen.

Heeft u (incidenteel) een advies nodig of heeft u een periode een ervaren casemanager nodig? Neem vrijblijvend contact op.