Zodra het niet meer zeker is dat een medewerker structureel kan hervatting binnen de eigen organisatie, moet er een adequaat tweede-spoortraject worden gestart om de kansen van de arbeidsongeschikte werknemer op passend werk zoveel mogelijk te vergroten. Een tweede-spoortraject moet uiterlijk binnen 6 weken na de Eerstejaarsevaluatie (in de 52e verzuimweek) worden gestart.

Het volledige 2e spoort traject duurt maximaal tot het einde van het tweede ziektejaar. In overleg bekijken we wat er nodig is voor een medewerker en hoe lang de begeleiding in eerste instantie zal duren. Hier komt een groot deel maatwerk bij kijken. De mogelijkheden van een medewerker worden grotendeels beïnvloed door de eigen motivatie en de zogenaamde belastbaarheid. Daarom kijken we altijd naar de persoonlijke situatie. Wat heb je nodig om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt?

Een goede start is belangrijk. Dit gebeurt in een uitgebreide intake om een compleet beeld te krijgen van de werknemer en zijn mogelijkheden. Aan de hand hiervan, en met extra informatie uit het overgedragen dossier, stellen we een stappenplan op. Vandaar uit gaan we opzoek naar passend werk.
We gaan samen aan de slag en doen er alles aan om het traject succesvol af te sluiten. We zoeken naar vacatures en kansen op de arbeidsmarkt, en verwachten veel van de medewerker. Het gaat tenslotte om het inkomen en werkplezier van de nu nog zieke medewerker in de nabije toekomst.

Tijdens het hele traject staat goede communicatie voorop. Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken, moeten alle partijen weten waar ze aan toe zijn. Daarom is er wekelijks contact en elke twee weken een persoonlijk gesprek de kandidaat én ontvangt de opdrachtgever elke twee maanden een rapportage over de voortgang.

Benieuwd wat ik kan betekenen voor uw medewerkers in 2de spoor?

Neem vrijblijvend contact op.